RegulaminI. Podstawowe definicje

Serwis - internetowy serwis ogłoszeniowy dostępny pod adresem internetowym boonga.pl

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług serwisu boonga.pl oraz spełnia wymagania określone regulaminem.

Ogłoszenie– podstrona serwisu boonga.pl, udostępniona dla Użytkownika, na której Użytkownik publikuje dobrowolnie swoje dane oraz zdjęcia.

Konto – część serwisu boonga.pl dostępna dla Użytkownika po podaniu i zweryfikowaniu prawidłowego adresu e-mail oraz ustalenie hasła za pomocą której Użytkownik może korzystać z serwisu boonga.pl

Administrator – Mpater.Pl Usługi Internetowe z siedzibą w 38-333 Zagórzany, Zagórzany 733 , NIP: 7381987135 , REGON: 120316457 , E-mail: kontakt(@)boonga.pl - podmiot zarządzający serwisem internetowym boonga.pl

Regulamin – niniejszy regulamin.

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu boonga.pl, prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administratora

2. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

III. Ogólne warunki korzystania

1. Utworzenie konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem

2. Użytkownik za pomocą utworzonego konta w serwisie boonga.pl może aktywować swoje ogłoszenia, zarządzać nim (usunąć, edytować dane), wymieniać korespondencję z autorami innych ogłoszeń.

3. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych.

4. Administrator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i sporach powstałych między nimi.

5. Użytkownik rejestrując się w Serwisie oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.

IV. Usługi świadczone w ramach serwisu

1. W ramach świadczonej usługi Administrator zapewnia Użytkownikowi:
- założenie Konta
- przeglądanie oraz zamieszczanie ogłoszeń
- nawiązanie kontaktu z innymi Użytkownikami poprzez wbudowany komunikator

2. Świadczone usługi mogą mieć charakter bezpłatny lub odpłatny.
- Użytkownikowi który zarejestruje konto w Serwisie przysługuje pakiet 3 bezpłatnych wiadomości do innych Użytkowników
- W celu zwiększenia limitu wysyłanych wiadomości Użytkownik może dokonać weryfikacji swojego konta, poprzez płatności obsługiwane przez firmę Przelewy24 – PayPro S.A. lub Mobiltek S.A
- Zweryfikowany Użytkownik otrzymuje na start pakiet gwarantowanych kontaktów, z możliwością dokupienia dodatkowych oraz nielimitowany dostęp danych kontaktowych opublikowanych w ogłoszeniach innych Użytkowników. Za gwarantowane kontakty uważa się wysłane wiadomości, na które Użytkownik otrzyma odpowiedź.
- Koszt Weryfikacji w przypadku płatności telefonem, przelewem, szybkim transferem, BLIK wynosi: 59 zł brutto - 30 dni ( 3 gwarantowane kontakty w pakiecie ), 99 zł brutto - 90 dni ( 6 gwarantowanych kontaktów w pakiecie ), 139 zł brutto - 180 dni ( 12 gwarantowanych kontaktów w pakiecie ).

V. Rejestracja konta

1. Rejestracja konta przebiega etapowo i wymaga od Użytkownika:
- wypełnienia i przesłania formularza rejestracyjnego
- zapoznania się i akceptacji Regulaminu oraz Polityki prywatności
- aktywacji Konta poprzez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany przy rejestracji

2. Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego konta.

VI.Zamieszczanie ogłoszeń

1. Zamieszczanie ogłoszeń na boonga.pl jest bezpłatne.

2. Aktywacja bezpłatnego ogłoszenia odbywa się za pomocą linka aktywacyjnego przesłanego na adres poczty e-mail Użytkownika podanego podczas zamieszczania ogłoszenia lub podczas rejestracji. Ogłoszenie od momentu aktywacji pozostaje widoczne dla innych Użytkowników przez okres 30 dni, po tym okresie ogłoszenie nie będzie wyświetlanie, ogłoszenie można bezpłatnie odnowić.

3. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza.

4. Aby przypisać numer telefonu do swojego ogłoszenia, wymagana jest weryfikacja podania prawdziwego numeru telefonu, poprzez przepisanie kodu, otrzymanego smsem w momencie wypełniania formularza z Ogłoszeniem. Usługa jest w pełni darmowa dla Użytkownika.

5. Użytkownik publikując Ogłoszenie i zawarte w nim treści w tym zdjęcia i numer telefonu podaje je dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z boonga.pl. Ogłoszenia również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.

6. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego ogłoszenia które dotyczy tego samego przedmiotu/towaru/usługi.

7. Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń które:

- Nie są zgodne ze stanem faktycznym

- Zawierają treści wulgarne, związane z przemocą i pornograficzne - dozwolona jest natomiast nagość, lekka erotyka, bez wulgarnych treści i złamania zasad dobrego smaku

- Zawierają adresy, nazwy i reklamy innych stron internetowych

- Zawierają numer telefonu, adres e-mail, numer komunikatora internetowego w treści lub tytule ogłoszenia

- Zawierają treści lub dane osobowe mające na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich

- Są skierowane do osób poniżej 18 roku życia

- Naruszają obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich

- Oferują prostytucję i odpłatne usługi seksualne

VII.Rozwiązanie umowy przez Użytkownika

Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny usunąć swoje Konto w zakładce "Ustawienia" dostępnej dla zalogowanych Użytkowników. Usunięcie konta jest równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem przez Użytkownika Umowy oraz zaprzestaniem przez Administratora świadczenia usług, w tym usług płatnych.

VIII. Płatności DCB

Aby dokonać płatności za pomocą telefonu należy zainicjować transakcję na stronie internetowej Serwisu wpisując numer swojego telefonu komórkowego. Na podany numer zostanie wysłany SMS zawierający kod PIN, który należy przepisać w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Serwisu. Po wykonaniu opisanych powyżej kroków, użytkownik otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie płatności. Płatność jednorazowa, a jej wartość brutto podana jest na stronie zamawianego produktu. Opłata zostanie naliczona przez operatora poprzez obciążenie odpowiednią kwotą rachunku telefonicznego w przypadku telefonu na abonament lub odjęcie jej od salda użytkownika w przypadku telefonu na kartę. Reklamacje należy składać do MOBILTEK, reklamacje@mobiltek.pl. Usługa dostępna jest w sieciach GSM: Orange, Play, Plus, i T-Mobile.

IX.Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu usług świadczonych przez Administratora.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niewykonania usług będących następstwem okoliczności, za które Administrator nie jest odpowiedzialny.
3. Odpowiedź na reklamację nastąpi w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
4. Reklamacje należy przesłać pod ades kontakt (@) boonga.pl

X. Wymagania techniczne

1. Do korzystania z usług Serwisu, konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do internetu wraz z przeglądarką internetową umożliwiającą wyświetlanie stron www i obsługą JavaScript, plików cookies. Dla osób rejestrujących konto w serwisie niezbędne jest także posiadanie skrzynki e-mail, w celu aktywacji Konta.

XI. Odpowiedzialność

1.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników.

2.Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, zmiany kategorii lub przeredagowania treści ogłoszenia które:

a. łamią niniejszy Regulamin,

b. łamią obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich,,

c. zostaną umieszczone w niewłaściwej kategorii lub lokalizacji,

3.Administrator zastrzega sobie prawo do pełnego lub częściowego zablokowania korzystania z boonga.pl Użytkownikowi w przypadku wielokrotnego naruszania obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu.

4.Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania korzystania z boonga.pl Użytkownikowi jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem boonga.pl mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników.